Contact

Vergoedingen

Werkgevers

Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Voor zelfstandig ondernemers is coaching meestal aftrekbaar voor de belasting.

Heb je werk gerelateerde klachten? Dan kan je via de arbodienst je werkgever vragen of er mogelijkheden zijn om de kosten voor een coachtraject te vergoeden. Werkgevers kunnen (soms) bereid zijn om deze kosten op zich te nemen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Verzekeraars

De meeste ziektekostenverzekeraars dekken in principe de kosten niet. Er zijn echter uitzonderingen. Je kan dit nagaan bij je zorgverzekeraar.  

ZZP-er/eigen bedrijf

Als je ZZP-er bent of een eigen bedrijf hebt, kun je de kosten van het traject opvoeren als bedrijfskosten.